Kom uit je hok

februari 15, 2014

hokjesDe laatste tijd loop ik weer overal tegen testjes aan die mensen in hokjes stoppen. Is het niet MBTI of Eneagram, dan zijn het wel kleuren waar men zich in hult. Het maakt alles lekker overzichtelijk, je kunt mensen plaatsten en hebt een handleiding voor hoe met ze om te gaan. Bij nadere inspectie blijken deze hokjes geen enkele toegevoegde waarde te hebben. Ze vertellen je niets over een persoon en zetten je zelfs op het verkeerde been. 

Lees de rest van dit artikel »


FlowQ opent het TestLab

december 16, 2011

FlowQ ontwikkeld instrumenten voor coaches en organisatieadviseurs. Instrumenten die onder meer inzicht geven in voorwaarden voor prestatie, motivatie en goed leiderschap. Ze doen dit evidence based: op basis van geaccepteerde wetenschappelijke theorieën en empirisch onderzoek. Maar de instrumenten zelf moeten natuurlijk ook uitgebreid (statistisch) getoetst worden voordat ze op de markt worden gebracht. Hiervoor heeft FlowQ veel gegevens nodig. Om die reden stellen ze nieuw ontwikkelde instrumenten vrij beschikbaar in het TestLab. Instrumenten in het TestLab doen echter zeker niet onder voor de meeste commercieel beschikbare instrumenten (die vaak niet op wetenschap zijn gebaseerd). Probeer ze dus uit >>


Darwinworks werkt

september 21, 2010

Een nieuw initiatief waarin de evolutionaire benadering praktisch wordt toegepast om organisaties te helpen meer uit mensen te halen.

Bezoek de site: http://www.darwinworks.nl


Testen wie je echt bent

mei 9, 2009

Persoonlijkheidstests en competentiescans meten niet altijd wat ze zeggen dat ze meten. Wie iemand echt is, is iets anders dan wat deze tests meestal in beeld brengen. Het is zelfs anders in je hersens opgeslagen. Een kort artikeltje over wie je echt bent…

Onze identiteit ligt opgeslagen in ons geheugen, en in meer dan één soort geheugen. In de psychologie wordt het onderscheid gemaakt tussen procedureel en declaratief geheugen. Procedureel geheugen is de vaardigheid of het vermogen iets te doen, het kunnen. Declaratief geheugen is wat je weet, je kennis over de wereld en jezelf. Als je veel oefent kun je piano spelen, dit is procedureel geheugen. Alles wat je weet over piano spelen en over je eigen vaardigheid (je niveau, welke stukken je kent, je sterke en zwakke punten etc.) is declaratief geheugen.

Beide soorten geheugen zijn ook op een andere manier opgeslagen in je hersenen. Ooit zag ik het geval van een concertpianist wiens declaratieve geheugen door een ernstige hersenbloeding niet meer werkte. Wanneer je de man voor een piano zette zei hij geen noot te kunnen spelen, maar wanneer zijn vingers de toetsen raakten begon hij te spelen als een virtuoos.

Het onderscheid tussen procedureel en declaratief geheugen heeft betrekking op elk aspect van ons zijn. Er is een verschil tussen wie je denkt dat je bent (zelfkennis – declaratief) en wie je feitelijk bent (zijn – procedureel). Of zoals een judomeester mij ooit op het hart drukte: je hebt het verhaal en de essentie. Het verhaal hoor je aan de bar, op de mat zie je de essentie.

Het is natuurlijk handig om een verhaal te hebben dat een beetje klopt en daarvoor moet je goed naar de essentie leren kijken. Alleen door kritische zelfbeschouwing en openheid voor feedback kunnen we een reëel beeld van het zelf krijgen. Het probleem is echter dat realisme niet de enige prioriteit is bij de vorming van een zelfbeeld. Andere belangen zijn bijvoorbeeld een gevoel van eigenwaarde of sociale acceptatie. Het verhaal wil daarom nog wel eens afwijken van de essentie.

Hiermee komen we bij het probleem bij persoonlijkheidstests en competentiescans. Beide bestaan voor het overgrote deel uit vragenlijsten en zijn afhankelijk van zelfreflectie. Dit betekent dat ze inzicht geven in declaratief geheugen, niet in procedureel. Neem bijvoorbeeld EQ (emotionele intelligentie). Recent kwam ik een EQ test tegen op internet en vulde deze voor de lol in. De uitkomst was dat ik een emotioneel genie ben. Nu weet ik zeker dat er mensen zijn die deze uitkomst in twijfel durven te trekken. Ik had zo’n hoge score, omdat ik weet wat onder emotionele intelligentie wordt verstaan, niet omdat ik een emotioneel genie ben.

Vragenlijsten geven inzicht in wat we weten, denken over onszelf of willen laten zien aan de buitenwereld. Ze geven inzicht in ons verhaal, niet in de realiteit van het zelf. Dit is ook de reden waarom persoonlijkheidstests en competentiescans zo weinig voorspellende waarde hebben. En daarom is de voorspellende waarde van een simpele IQ test gemiddeld ook twee keer zo hoog als de meest gecompliceerde persoonlijkheidstest. Op een IQ test kun je immers niet liegen.


Wat heb je aan een valide test?

november 21, 2008

Regelmatig zie ik psychologische tests aangeprezen worden om hun hoge validiteit. Deze wetenschappelijke term suggereert dat de test werkt. Validiteit is echter een breed begrip. In de wetenschap wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten validiteit. De soort die voor u als professional van belang is, is echter vaak afwezig.

Psychologische tests worden gebruikt om te voorspellen. Je probeert er bijvoorbeeld mee te voorspellen wat bij je zal passen of te voorspellen welke kandidaat het goed zal doen. Test moeten je zo helpen betere keuzes te maken. De belangrijkste vraag bij het beoordelen van een test is dus hoe goed de test je helpt met voorspellen.

Valide betekent volgens de Dikke van Dale ‘geldig’ of ‘tot werken in staat’. Wanneer van een test validiteit wordt geclaimd, suggereert dit dus dat de test werkt waarvoor je deze wilt gebruiken. Een valide test zou je bijvoorbeeld helpen te voorspellen welke kandidaat het beter zal doen of welk type werk bij iemand past. Voorspellende waarde is echter slechts een vorm van validiteit en niet het soort waar men het meestal over heeft. Laten we eens kijken welke soorten validiteit er nog meer zijn (voor de bondigheid heb ik een aantal weggelaten die niet direct relevant zijn voor dit verhaal).

Constructvaliditeit is de mate waarin de test meet het wat het zegt dat het meet (het construct). Een grap onder psychologen is dat IQ is wat een IQ test meet. Wat achter deze grap zit is dat psychologen geen flauw benul hebben wat IQ is en wat de test precies meet. Bij persoonlijkheidstests is het nog slechter gesteld met de constructvaliditeit (het feit dat er een mooie theorie is met ingewikkelde termen wil nog niet zeggen dat het enige waarde heeft).

Ecologische validiteit is de mate waarin de resultaten van een test overeenkomen met de alledaagse praktijk. Een testsituatie is meestal kunstmatig, en de vraag is of de resultaten in de praktijk vergelijkbaar zijn. Je kunt het bijvoorbeeld perfect doen op je theorie-examen voor het rijbewijs, maar een gevaar zijn op de weg. Ecologische validiteit is een groot probleem voor persoonlijkheidstests. Wat mensen invullen verschilt vaak sterk van hoe ze in de praktijk reageren.

Criteriumvaliditeit is de voorspellende waarde (ook wel predictieve validiteit). Dit is het type validiteit waar het natuurlijk om draait voor de professional. Maar daar waar tests het meest gebruikt worden (selectie en persoonlijke oriëntatie) is deze vorm van validiteit meestal afwezig of zo laag dat je er geen geld aan wilt uitgeven (zeker niet de bedragen die er voor gevraagd worden).

Interne validiteit is ten slotte de mate waarin het redeneren binnen het onderzoek correct is uitgevoerd. In de praktijk betekent dit of de test consistent is. Er zijn verschillende statistische procedures om dit te onderzoeken. Dit is het zogenaamde valideren van de test. Interne validiteit zegt echter niets over de andere vormen van validiteit. Het kan dus zomaar gebeuren dat een zwaar gevalideerde test geen enkele voorspellende waarde heeft.

Wanneer verteld wordt dat een test valide is gaat het over het algemeen alleen over de interne validiteit, niet over de andere vormen van validiteit. Krijg je het argument dat een test valide is, vraag dan eens naar de voorspellende waarde. Dat is immers waar je voor betaalt. Criteriumvaliditeit is eenvoudig te onderzoeken en een ijzersterk verkoopargument. Toch heeft niemand mij ooit een onderzoek kunnen laten zien dat deze vorm van validiteit aantoont. Dat geeft natuurlijk te denken.


De Mindsetscan

november 5, 2008

Managementguru Stephen Covey noemt proactiviteit een van de zeven eigenschappen van zeer effectieve mensen. De wetenschap lijkt hem hierin te ondersteunen, onderzoek laat ook zien dat proactieve mensen het substantieel beter doen in organisaties. En dit is niet alles, proactieve mensen zijn ook gelukkiger en gezonder. Meer over houding >>

Zowel managers als coaches staan regelmatig voor de uitdaging medewerkers een meer proactieve houding te helpen ontwikkelen. Hulpeloosheid, passiviteit en negativiteit kan een organisatie verlammen en mensen ziek maken. De Mindsetscan is ontwikkeld om te helpen verandering te realiseren. De scan geeft inzicht in houding en handvatten om meer proactiviteit te ontwikkelen.

Karakter of gewoonte?
Hoe proactief of hulpeloos iemand is hangt voor een deel samen met aanleg (karakter). Maar dit zegt echter weinig over hoeveel we er aan kunnen doen. Vergelijk het met overgewicht. Je wordt niet dik door aanleg, maar door te veel eten en te weinig bewegen. Meer aanleg betekent alleen dat je een groter risico loopt als je niet let op je levensstijl. Hetzelfde geld voor houding; iedereen kan een proactieve instelling ontwikkelen, voor de een vergt dit echter een iets bewuster levensstijl dan voor anderen.

De Mindsetscan geeft inzicht in je eigen “mentale levensstijl” en wat de gevolgen voor je houding zijn. Er wordt onder andere inzicht gegeven in:
> De structuur van je doelen.
> De wijze waarop je je aandacht richt.
> Overtuigingen en denkstijl.

Door inzicht in deze levensstijl kan vervolgens gericht advies worden gegeven hoe een meer proactieve houding te ontwikkelen.

Links: MeerMeer over houding


De Human Performance Contextscan (HPC)

november 5, 2008

De HPC is een scan die inzicht geeft in de omstandigheden (context) die bepalend zijn voor hoe mensen functioneren (human performance). Dit inzicht maakt het mogelijk die omstandigheden te optimaliseren en zo prestaties en welzijn van werknemers te verbeteren.

De HPC kan gezien worden als een tweede generatie medewerker tevredenheids onderzoek (MTO). In eerste generatie MTO’s wordt voornamelijk gekeken naar tevredenheid over zaken als arbeidsvoorwaarden, werkplek en reistijd. Deze blijken echter weinig voorspellend voor prestatie, motivatie en welzijn van medewerkers. De HPC is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar wat hier wel bepalend voor is. De HPC geeft inzicht in deze omstandigheden en biedt concrete handvatten om verbetering te realiseren.

De HPC onderscheid zich op nog twee belangrijke punten:
> Het eerste is dat de HPC ook de beleving van werk in kaart brengt. Uit onderzoek blijkt dat beleving een sterke indicatie is van hoe optimaal mensen functioneren. Het gaat dan bijvoorbeeld om stress, routine, verveling, spanning en flow (het gevoel helemaal op te gaan in wat je doet, de toestand waarin mensen hun hoogste prestaties neerzetten). Met het inzicht in beleving is het mogelijk te bepalen waar in de organisatie risico’s of juist kansen liggen.  Meer over beleving >>
> Het tweede punt is terugkoppeling op individueel niveau. De individuele HPC rapportage geeft de medewerker inzicht in de eigen situatie en praktische aanwijzingen hoe die te verbeteren. Deze rapportage wordt daarom ook vaak gebruikt in coaching en professionele ontwikkeling. De terugkoppeling op individueel niveau creëert betrokkenheid op elk niveau en mobiliseert de kracht van een organisatie.

Waar de HPC voor in te zetten
De HPC kan overal ingezet worden waar we het functioneren van mensen willen verbeteren. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn:
> Het verbeteren van prestaties (productiviteit)
> Het verhogen van werkplezier en motivatie
> Stressmanagement en verzuimpreventie

Wat de HPC precies meet
De HPC meet hoe optimaal mensen functioneren (aan de hand van beleving) en hoe de voorwaarden voor optimaal functioneren zijn ingevuld. We maken hierbij het onderscheid tussen kunnen en willen.

Kunnen wordt niet alleen bepaalt door wat iemand aan vaardigheden heeft, maar ook door zaken als heldere doelen, adequate feedback en voldoende stuurruimte. Zijn deze voorwaarden goed ingevuld, dan leid dit tot hoge prestaties, geeft het werk voldoening en er is weinig stress. De HPC brengt deze voorwaarden in kaart en geeft zo concrete aanwijzingen hoe het functioneren kan worden verbeterd.

Net als kunnen, wordt ook willen bepaalt door een aantal specifieke omstandigheden. Dit zijn onder andere de aansluiting tussen werk en aanleg (kan iemand zijn ei kwijt) en de wijze waarop er wordt samengewerkt (artikel). Zijn deze omstandigheden goed ingevuld, dan is de motivatie hoog (meer over motivatie).

Bij zowel willen als kunnen gaat het om omstandigheden die zowel het individu als de organisatie kan beïnvloeden. De HPC biedt daarom ook rapportages op verschillende aggregatieniveaus. De omstandigheden die hiermee in kaart worden gebracht blijken uit vele onderzoeken de belangrijkste voorspellers voor productiviteit, motivatie, klanttevredenheid en verzuim.


De voordelen van de HPC

Het gebruik van de HPC biedt een aantal voordelen:
> Breed positief effect: verbeteringen zijn altijd over de gehele linie; zowel prestatie, motivatie als welzijn worden verbeterd.
> Meetbaar: de HPC geeft kwantitatieve data die gebruikt kan worden om verbeterprocessen te managen.
> Praktisch: bevindingen kunnen worden vertaald naar praktische interventies.
> Maximale betrokkenheid: rapportage op individueel niveau betrekt iedereen bij veranderingen.
> Schaalbaar: het onderzoek kan bij elke omvang van organisatie worden ingezet. Rapportages kunnen inzicht geven op verschillende niveaus (team, afdeling, bedrijfsonderdeel).
> Gericht: door inzicht in wat waar speelt kan gericht actie worden genomen. Hiermee kunnen ook de kosten van verbeterprocessen beter worden beheerst.

U kunt direct met de HPC aan de gang >>

U wilt een onderzoek laten doen >>

Links: voorbeeldrapportage |   Contact FlowQ