Motiveren kun je leren

februari 16, 2009

In de psychologie wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen intrinsieke motivatie (iets doen omdat je het graag wilt doen) en extrinsieke motivatie (het doen omdat je iets anders wilt, zoals een beloning). Intrinsieke motivatie wordt vaak gezien als een eigenschap van een persoon (iemand die gedreven is) of een bepaalt type werk (leuk werk). Intrinsieke motivatie heeft echter meer met specifieke omstandigheden te maken. In dit artikel drie sleutels voor de verbetering van intrinsieke motivatie.

In een klassiek psychologisch experiment werden twee groepen kinderen aan het tekenen gezet. De eerste groep (groep A) kreeg verder geen instructies mee anders dan zich lekker uit te leven. De tweede groep (B) kreeg een beloning per tekening die ze inleverde. Na enige tijd viel op dat de kinderen in groep A duidelijk meer plezier hadden in het tekenen en ook doorgingen met tekenen nadat het experiment was afgelopen. De kinderen uit groep B stopten direct. Toen later de tekeningen van beide groepen werden beoordeeld, kwamen de tekeningen van groep A er ook nog eens beter uit. De kinderen in groep A waren intrinsiek gemotiveerd, wat ook tot hogere prestaties leidde.

Mensen halen alleen het beste uit zichzelf als ze dit ook zelf willen, voor een beloning doe je wat nodig is om de beloning te krijgen (en ook alleen zo lang de beloning er is – dus niet als het experiment is afgelopen). Maar wat heeft dit met werk te maken?

Uit eigen onderzoek met de HPC blijkt dat bijna de helft van de onderzochte werknemers een duidelijke intrinsieke motivatie heeft in het werk, bij een derde was deze zelfs sterk. Deze mensen functioneren ook duidelijk beter (meer). Hoe hoog deze intrinsieke motivatie is wordt vooral bepaalt door de invulling van een drietal omstandigheden:

Flow
Flow (link artikel beleving) is een belangrijke bron van intrinsieke motivatie. Dit zie je bijvoorbeeld in spelletjes. Wanneer een spelletje goed in elkaar zit ervaar je snel flow, wat het spelletje verslavend maakt. De game industrie huurt zelfs psychologen in om de computerspelletjes zo te ontwerpen dat ze maximaal verslavend zijn. Ook werk kan een belangrijke bron van flow zijn en net zo verslavend. Flow ontstaat niet toevallig, net als bij spelletjes kunnen we het werk zo vormgeven dat het veel flow geeft (hoe). Op deze wijze verhogen we niet alleen prestatie en plezier in het werk, maar ook de intrinsieke motivatie.

Differentiatie
Iedere mens zit van nature anders in elkaar, en mensen doen graag de dingen waar ze van nature sterk in zijn. Iemand met talent voor cijfers voelt zich eerder aangetrokken tot werk met cijfers dan iemand met weinig talent op dit vlak. Differentiatie is doen wat bij je past, werk dat aansluit bij waar je van nature sterk in bent. Mensen die deze aansluiting hebben gevonden in hun werk hebben over het algemeen ook een veel hogere intrinsieke motivatie. Goed talent management helpt mensen hun plek te vinden in een organisatie en stimuleert zo de ontwikkeling van intrinsieke motivatie.

Integratie
De mens is een sociaal dier en hij heeft een instinctieve behoefte om deel uit te maken van een groter geheel. Dit kan het team zijn, de organisatie en de maatschappij. Integratie heeft betrekking op de mate waarin je onderdeel bent van dit geheel. Heb je bijvoorbeeld een zinvolle bijdrage, of loop je er voor spek en bonen bij? Wordt je bijdrage gewaardeerd in de groep, of heb je het gevoel dat er misbruik van je gemaakt wordt? Helpen mensen elkaar in de groep, of zagen ze de poten onder je stoel weg? Heb je het gevoel dat je werk iets bijdraagt aan het welzijn van mensen? Dit zijn allemaal facetten van integratie die uiteindelijk een flinke impact kunnen hebben op motivatie. Investeringen in een gevoel van gemeenschap in de organisatie, vertaalt zich altijd terug naar een toename van intrinsieke motivatie.

Intrinsieke motivatie zou je kunnen vergelijken met een tafel met drie poten. Valt een van de poten weg, dan kan de tafel vaak nog wel even balanceren, maar zal uiteindelijk altijd omvallen. Wanneer er problemen zijn met motivatie, of het nu gaat om één iemand of een hele organisatie, dan is dit meestal terug te voeren tot een van die drie poten; flow, integratie en differentiatie. Door een betere invulling te vinden op deze punten kan de intrinsieke motivatie gericht versterkt worden.

Praktische ondersteuning bij verbetering motivatie >>
Meer weten : bestel hier Darwin voor Managers
Zie ook:  de Human Performance Contextscan (HPC)


De drie principes van Flow

januari 17, 2009

Flow is de meest optimale toestand waarin je kunt verkeren in je werk. Het is een toestand waarin je helemaal op gaat in wat je doet, je vergeet de tijd en haalt het beste uit jezelf. Flow is niet iets van een bepaalde type mens of werk. Het is meer afhankelijk van hoe je werk benaderd, dan van welk werk je doet of wie je bent. In dit artikel beschrijf ik drie principes die de sleutel vormen tot meer flow. Lees verder >>