Optimum Punt

september 15, 2009

De auteur, psycholoog, wil bij bevordering van persoonlijke effectiviteit meer gebruik maken van wetenschappelijke inzichten. Vaak blijft die kennis in een ivoren toren. Daarom heeft hij die nu concreet gemaakt in een praktische methode: FlowQ. Zijn uitgangspunt is dat flow, dat is de zone van optimaal functioneren, het streefdoel is bij persoonlijke ontwikkeling. Zijn benadering komt voort uit de evolutionaire en cognitieve psychologie. Hij beschrijft de principes van flow, aspecten van effectiviteit en persoonlijke betekenis. Met veel oefeningen en korte voorbeelden helpt hij om zelf met die methode te gaan werken. Belangrijke psychologische verschijnselen als aangeleerde hulpeloosheid en cognitieve dissonantie vormen een gedegen kapstok. Het boek heeft een heldere lijn; enkele grafieken en schema’s verduidelijken de tekst; een indeling in paragrafen en opsommingen verhogen de toegankelijkheid; belangrijke punten en praktijkvoorbeelden zijn apart aangegeven. Een vernieuwend boek over optimale persoonlijke ontwikkeling, bestemd voor reflectief en cognitief ingestelde managers en medewerkers.

– NBD|Biblion recensie, Ir. Drs. L.B. Struijk

Advertenties